Spannende intervisievormen

Een groep die met intervisie start, is gebaat bij het eerst laten inslijten van een methode. Door een aantal keren op een bepaalde manier te werken, raakt de methode vertrouwd. De aandacht verschuift dan meer van proces naar inhoud. Wanneer alle groepsgenoten een of meer keren aan de beurt zijn geweest met een basismodel kan er behoefte ontstaan aan afwisseling. Dan zijn er allerlei leuke methoden, zoals de roze bril en gossip.

De roze intervisie bril

Breng eens niet een probleem in, maar iets dat opvallend goed is gegaan. Analyseer met elkaar wat er allemaal positief verliep. Dat kan door samen vragen te beantwoorden als:

  • Wat is er goed gegaan?
  • Wat herhaal je de volgende keer?
  • Wat valt de deelnemer op aan de rol van de inbrenger, welke kwaliteiten heeft deze ingezet?
  • Welke factoren/omstandigheden zijn een volgende keer weer in te regelen om de kans op succes te vergroten?

Feedback via gossip

Gossip of het roddelrondje is een manier om iemand op verrassende wijze feedback te geven. De inbrenger schetst in een paar minuten zijn of haar probleem. Vervolgens neemt de inbrenger plaats buiten de groep. De groep gaat ‘roddelen’ over de inbrenger. ‘Zag je hoe hij keek toen hij het over Hans had…?’ ‘Hij heeft ook wel altijd moeite met mensen die de inhoud in gaan, hè?’ Het idee is dat er van alles wordt geventileerd over het ingebrachte punt en vooral de inbrenger. Omdat roddelen al snel een venijnig randje kan krijgen is de toon van belang. De communicatie is opbouwend en vanuit de intentie om de inbrenger verder te helpen.

Kernkwadrantenspel

Wil je als groep eens helemaal anders aan de slag, dan is het ook mogelijk om een heel andere werkvorm te kiezen. Bijvoorbeeld door samen een spel te doen, zoals het kernkwadrantenspel, of met een inspirerende vragenset te werken. Dit is een leuke en andere manier om samen aan ontwikkeling te werken. Vaak kunnen deelnemers vanuit positieve ervaringen hiervoor ideeën inbrengen.

Verander een valkuil in een borrelclub

Pas op: verwar behoefte aan afwisseling niet met de t.h.t.-datum van een intervisiegroep. Een intervisiegroep heeft een bepaalde houdbaarheid. Na 1,5 tot 2 jaar is de glans er vaak een beetje af. Omdat mensen het inmiddels wel prettig vinden om samen te komen, worden intervisiegroepen dan vaak bijklets-, borrel- of eetgroepen. Op zich prima, zeker wanneer dit expliciet wordt genoemd en gekozen. Dan blijven sommige leden niet vruchteloos inzetten op het inbrengen van nieuwe ideeën terwijl de rest vooral wil bijkletsen. En natuurlijk kan het samen beëindigen van de club ook een viermoment zijn (en reden voor een jaarlijkse reünie).

Wil je aan de slag met intervisie? Wij werken met een eigen intervisievorm.