Kennisdeling

kennisdelen intervisieGezamenlijk kennis zichtbaar en deelbaar maken? De professionals van Intervisiekickstart begeleiden ook bij andere vormen van kennisdeling. Zoals het opzetten van kennisplatformen. En het begeleiden van grotere groepen in kennisworkshops en borgingssessies.

Kennisplatformen voor kennisdeling

U wilt uw kennis ontsluiten. De pure inhoud, de theorie of modellen. Maar ook best practices en andere voorbeelden. En natuurlijk ervoor zorgen dat mensen andere mensen met relevante kennis vinden én benaderen. We dragen bij aan de complete creatie van uw kennisplatform. Van inhoud tot techniek. En richten de processen in die nodig zijn om het platform in de toekomst te laten draaien.

Kenniscontainers

Vertrekkende medewerkers, veranderende samenstelling van het team of medewerkers van wie de kennis wel héél onmisbaar begint te worden. Allemaal goede aanleidingen voor kennisborging. Oftewel: het deel- en bruikbaar maken van de kennis van deze personen. Interviews, groepssessies en de juiste werkvormen en processen zorgen ervoor dat kennis deelbaar en bruikbaar wordt voor anderen. En daarbij ook nog breder wordt geladen en verdiept. Zowel het proces als het verslag van de borgingsessie zorgt dat kennis aanwezig blijft.

Kennisworkshops

Meer service inbouwen. Beter overdragen in projecten. Soepeler samenwerken. Uiteenlopende vragen leiden tot kennisworkshops. We begeleiden deze sessies tijdens team-, afdelings- of vakoverleggen.

Van kennis is macht naar kennis delen geeft mensen en organisaties kracht.