Intervisie methode

Intervisie is een krachtige manier om medewerkers met vakgenoten of collega’s te laten leren. Collegiale coaching wordt het ook genoemd. Constructieve intervisie brengt deelnemers verder. Het vergroot het handelingsperspectief. Intervisie is vooral leerzaam voor mensen die in een complexe omgeving werken of die door hun functie een solitaire rol vervullen, zoals: experts, managers en projectleiders.

intervisie coaching

Intervisie medewerkers

Het mooie van intervisie is dat het – goed toegepast – een veelheid aan inzichten geeft. Je bekijkt je eigen werkelijkheid door de ogen van anderen. Héél verhelderend.

Intervisie methode

Er bestaan tientallen intervisiemethoden. Allemaal met eigen voordelen. Van roddelen tot rollenspel, van succes analyseren tot speedrondje. Wij gebruiken een intervisie methode die groepsconformisme tegengaat. Want in een groep bestaat de neiging om ‘naar het midden’ te praten. Terwijl daarmee een deel van de mooie inzichten verloren gaat! Dat vraagt om een methode die mensen prikkelt en zorgt dat alle inzichten boven tafel komen. De werkwijze van de intervisiekickstart doet dat. En zorgt dat ook de bescheiden medewerker met goede ideeën zijn mond open doet. Waardoor de deelnemers veel inzichten en mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk krijgen.

Opbrengsten van intervisie

De intervisiekickstart is geschikt voor overheden, adviesbureaus en bedrijven waar kennis en competenties een belangrijke rol spelen. En waar leren en groeien centraal staan. De intervisiekickstart zorgt dat de mensen in deze organisaties optimaal groeien, persoonlijk en met en door elkaar.

Wat dit organisaties oplevert? Dat kennis behouden blijft en gedeeld wordt. Dat mensen effectiever werken. En dat collega’s elkaar weten te vinden als ze tegen dilemma’s aanlopen. Om maar een paar zaken te noemen…

Voor wie is intervisie

Intervisie is vooral leerzaam voor mensen die in een complexe omgeving werken. Of die door hun functie een solitaire rol vervullen, zoals experts, managers en projectleiders.

  • Bedrijven, overheden en adviesbureaus
  • Kennisintensieve organisatie, zoals ICT, overheid, MKB-bedrijven
  • Bedrijven waar medewerkers zelfstandig werken en voor wie het prettig is te reflecteren op het werk
  • Alle opleidingsniveaus, ook voor partners en directeuren
  • Managers en professionals