Enkele spelregels bij intervisie

Kom je met een intervisiegroep samen? Dan is het verstandig om met elkaar aan het begin van het traject wat spelregels af te spreken. Om samen te bepalen hoe je met elkaar wilt omgaan en om een omgeving te creëren waarin je prettig kunt samenwerken.

Regels bij intervisie

Hierbij enkele spelregels die we bij de intervisiekickstart belangrijk vinden:

Vrijwilligheid en gelijkwaardigheid vormen de basis

Intervisie is bij voorkeur vrijwillig. Zeker het inbrengen van een punt kan nooit een must zijn. De leerervaring is dan niet optimaal.

Een open houding en open blik zijn essentieel

De durf om te reflecteren op je eigen werkelijkheid en je open te stellen voor inzichten en adviezen van anderen maakt intervisie constructief. Net als het feit dat je een frisse blik wilt werpen op de situatie van een ander.

Vertrouwen en veiligheid zijn randvoorwaarden

Dat betekent dat wat in de sessie wordt gedeeld, in de sessie blijft. Buiten de context van de intervisie wordt er niet verwezen naar zaken die zijn besproken. En er worden al zeker geen grappen over gemaakt… 😉

Het leren stopt niet na de intervisiesessie

Weet dat het doorwerkt en respecteer dat een deel van de leerervaring buiten de sessie plaatsvindt. Realiseer je dat een stevige intervisiesessie weken, maanden en soms zelfs jaren kan doorwerken.

Richtlijnen voor de cijfers

Kom 6 tot 8 keer per jaar samen, met 5 tot 8 deelnemers per groep. De ‘houdbaarheid’ van de groep is vaak zo’n 1,5 tot 2 jaar.