De Kickstart

intervisie kickstartMedewerkers op weg helpen met intervisie? Boost teams in uw organisatie met de intervisiekickstart!

Goed gestructureerde intervisie geeft medewerkers de kans om snel te groeien in kennis en (zelf)inzicht. Initiatieven om zelf intervisie op te zetten blijven nogal eens liggen. Afspraken komen niet van de grond. De methode voor intervisie loopt nét niet lekker. Teams komen dan niet soepel uit de startblokken. Dat is echt jammer! Want intervisie biedt medewerkers bij uitstek de kans om verrassende sprongen te maken. Het vergroot het handelingsperspectief van medewerkers en hun prestaties in werksituaties.

Een vliegende start voor intervisie

Wat vaak ontbreekt bij het starten met intervisie is een gestructureerde aanpak. De intervisiekickstart biedt structuur zowel in de methode als bij de afspraken rondom de intervisie. Dat zorgt ervoor dat aanwezige kennis wordt gedeeld en niet wegvloeit. Met minimale inspanning, maximaal rendement. Ontketen de kennis. Vergroot effectiviteit en werkplezier. Bekrachtig mensen.

Voor organisaties waar kennis essentieel is

De intervisiekickstart is geschikt voor overheden, adviesbureaus en bedrijven waar kennis en competenties een belangrijke rol spelen. En waar leren en groeien centraal staan.

De intervisiekickstart zorgt voor:

  • Structuur in de bijeenkomsten (niet vrijblijvend praten maar constructief kennisdelen)
  • Een veilige context
  • Verdieping van de kennis en de sessies

Boost uw professionals met de intervisiekickstart!