5 tips voor intervisiebegeleiders

Sommige intervisiegroepen kiezen voor een vaste persoon in de rol van begeleider, andere groepen laten deze rol rouleren zodat iedereen hiermee kan oefenen. Hoe dan ook: het is goed om als begeleider de nodige zaken te monitoren. Allereerst natuurlijk dat de stappen worden gevolgd.

Tips voor intervisiebegeleiders

Hieronder enkele tips voor startende en gevorderde intervisiebegeleiders. Heb je na het lezen van deze tips nog hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

1. Bewaak de tijd

Hoe boeiend de inhoud ook is, een goede procesgang heeft ook veel impact op de beleving van deelnemers. Probeer daarom scherp te blijven op de tijd en met de verschillende stappen binnen de tijd te blijven. Tijd kan ook een mooi argument zijn om té inhoudelijke discussies af te kappen.

2. Zorg voor een prettige ruimte

Een rondje om de tafel midden in een kantoortuin is niet de meest optimale plek voor intervisie. Het is prettig als mensen ontspannen en ongestoord het gesprek aan kunnen gaan. Bij voorkeur zonder onderbreking of inmenging van buitenaf. Een bijzondere ruimte kan bijdragen aan de sfeer. Probeer als begeleider eens een verrassende ruimte te regelen. Dat kan mensen ook fysiek wat lostrekken uit de hectiek van het werk.

3. Sta stil bij wat er in de sessie gebeurt én wat er wordt gevoeld

Behalve de kwestie die wordt besproken, gebeurt er ook tijdens de sessie van alles. Een inbrenger stopt ineens met vertellen, een vragensteller maakt een onverwachte opmerking of iemand blijft een bepaald punt herhalen dat niet door de anderen wordt gehoord. Het is dan goed om ook stil te staan bij wat er wordt gevoeld en gebeurt. Gewoon door een vraag te stellen als ‘wat gebeurt er nu bij je?’ of ‘hoe voelt dit voor jou?’. Ook kun je de situatie even stilzetten en samen verkennen wat er gebeurt. Ook zo’n interventie kan een inzicht geven, ofwel in de situatie van de inbrenger ofwel in de relatie tussen mensen of in het groepsproces.

4. Voorkom in- en uitloop en onderbrekingen

Intervisie is gebaat bij aandacht en focus. Het is daarom prettig als mensen tijdens de hele sessie aanwezig zijn. Anders gaat er te veel tijd en energie op aan het bijpraten. Natuurlijk kan er een partner op punt van bevallen staan of een ziek kind van de crèche moeten worden gehaald. Stel bijvoorbeeld als regel dat er geen telefoons of laptops op tafel liggen. En dat alles met de hand wordt opgeschreven. In de ene organisatie stuit dit voorstel op meer weerstand dan in de andere organisatie. De rust van enkel kladblokken op tafel kan echter heel verfrissend zijn.

5. Gun iedereen spreektijd

De ene persoon draagt van nature meer bij aan een gesprek dan de ander. Bij intervisie is het prettig als er ruimte is voor de diverse mensen en ideeën. Het is altijd fijn als mensen meteen van zich laten horen bij de aftrap van een intervisiebijeenkomst. Ze zijn betrokken, hebben ideeën en zorgen dat er energie op het gesprek komt. Tegelijkertijd is het voor de intervisiebegeleider van belang om juist ook degenen aan het woord te laten die niet direct het achterste van hun tong laten zien.

De basismethode van de intervisiekickstart voorziet hierin door vragen en adviesrondes waarin iedereen aan het woord komt. Wanneer mensen echter niet uit zichzelf spreektijd vragen, is het als begeleider goed om iemand af en toe vragen te stellen. ‘Wat vind jij daarvan?’ ‘Wat roept dit voor vragen bij jou op?’ helpen iemand dan op weg.