Begeleiding bij effectieve intervisie

De intervisiekickstart helpt teams – snel en krachtig – op weg met intervisie. Met een heldere methode die prettig werkt én met aandacht voor het goed inbedden van intervisie in de organisatie.

  • Kennis en kunde behouden en inzetten?
  • De competenties van medewerkers boosten?
  • Zelfstandig lerende teams faciliteren met een goede intervisiemethode?

Intervisiekickstart

Boost uw professionals met een intervisiekickstart!

Intervisie traject

Het intervisie traject van Intervisiekickstart is kort en effectief. Wij leren teams bij overheden en bedrijfsleven effectief hun intervisie opzetten. Met een relatief kleine inspanning zorgen wij voor effectieve kennisdeling en groei bij medewerkers. Lees meer over het intervisie traject.

Belang van intervisie

Intervisie is een krachtige manier om medewerkers met vakgenoten of collega’s te laten leren. Intervisie wordt ook wel collegiale coaching genoemd. Wij vertellen u graag meer over onze intervisie begeleiding.